Historien om Östersund

Östersunds historiaÖstersund är en ung stad, som grundades först 1786. Dock skedde detta efter flera försök att anlägga en stad i Jämtland. Det var den 23 oktober 1786 som Gustav III utfärdade ett fundationsbrev om anläggande av en stad. Men det rådde delade meningar om vart staden skulle ligga och det fanns flera alternativ, till exempel Krokom och Ede. Till slut anlades alltså staden öster om Östersundet i Odensala och detta var också grunden till stadens namn. Idag är Östersund Jämtlands enda stad likväl som Jämtlands läns residensstad.

Många och långa försök

Sverige blev ett självständigt land redan på 1500-talet. Ända sedan dess har makthavarna försökt att utvidga inflytandet över Jämtland, såväl politiskt som ekonomiskt. Ett sätt varpå man försökte göra detta var genom att anlägga städer vid Norrlandskusten. Först anlades Härnösand 1585 och därefter Sundsvall 1621, och sedan ville man att en stad i Jämtland skulle anläggas härnäst, men det dröjde alltså till slutet av 1700-talet.

Långsam utveckling

Till en början gick det ganska långsamt med stadens utveckling. Under de första 50 åren växte Östersunds befolkning bara med i genomsnitt 8 invånare per år. I mitten av 1800-talet blev tillökningen något snabbare, i samband med att staden blev residensstad eftersom Jämtlands län inrättades och en länsstyrelse tillkom. Jemtlands Tidning bildades, den första kyrkan invigdes, ett lasarett byggdes i staden och Frösö Trivialskola blev förlagt till Östersund. Men det var egentligen först 1879 när järnvägen kom till Östersund som näringslivet började blomstra och detta var starten på en positiv utveckling. Faktum är att befolkningen närapå fördubblades bara mellan åren 1880 och 1890. Det dröjde inte heller länge förrän Östersund blev centrum för mellannorrlands skogsindustri. Dessutom etablerades Östersund som garnisonsstad i och med att Östersund fick hela tre regementen. Regementen blev snabbt en viktig del av staden och dess utveckling. Därefter fortsatte Östersund att utvecklas till en attraktiv mötesplats likväl som handelsstad.

Ny expansiv period

År 1970 införlivades Frösö Köping i staden Östersund. Hela 1970-talet var en expansiv period för Östersund, inte minst när det gällde den offentliga sektorn. Man byggde exempelvis Frösöbron, sporthallen, Storsjöteatern, polishuset, Z-kupolen, Folkets hus, flertalet varuhus och flera stadsdelskyrkor. Dessutom växte nya bostadsområden fram och såväl Länsstyrelsen som lasarettet byggdes ut. År 2004 kom dock beslut om nedläggning av regementena i Östersund, vilket satte prägel på staden. Dock skapades ny framtidstro och nu har staden fått en ökad privat sektor och ett ökat företagande.